Indiens vilde elefanter truet

Hjælp med at afværge en alvorlig trussel mod den største gruppe af vilde elefanter i Indien; forstyrrelsen af Muthanga-elefant korridoren i Kerala i Sydindien.
På grund af ugennemtænkt placering af vejposter i en skovkorridor imellem to indiske stater trues den største og potentielt mest levedygtige bestand af vilde, asiatiske elefanter, som lever i de Vestlige Gaths, hvor de tre indiske stater, Kerala, Tamil Nadu og Kurnataka mødes.
Ud af en samlet bestand på ca.2.000 vilde elefanter, der er tilbage på den store indiske halvø, fordelt på en række isolerede lokaliteter med ganske få dyr, findes den største enkelte gruppe, som muligvis tæller over 1.000 individer, i eet næsten sammenhængende 4.500 km2 stort område.
Den bedste skov her finder elefanterne i den del, der er beliggende i Tamil Nadu, men elefanterne har brug for at vandre til Kerala og Karnataka hver sommer, når vand og føde bliver knap i Tamil Nadu.
Men direkte passage fra Tamil Nadu til de to andre områder er nu ikke længere mulig på grund af udvikling fra de omkringliggende by- og landsbysamfund, inklusiv fældning af skov. Derfor er elefanternes eneste mulighed på deres vandring fra øst til vest i tørtiden, samt tilbagevending i regntiden via Mudumalai Tiger Reservar i Tamil Nadu til Wayanad Wildlife Sanctuary i Kerala.
Men pga. indskrænkning af den oprindelige nature må elefanterne foretage denne vandring via en skovkorridor, der er blot 2,5 km bred, som strækker sig fra Mulehole i Karnataka til Muthanga i Kerala. Og den største vej, der forbinder Indiens nye rumforskningscenter, millionbyen Bangalore med Calicut passerer desværre lige igennem denne smalle skovkorridor, med passage af titusindvis af køretøjer døgnet rundt.
For nylig besluttedes det at flytte vejkontrolposterne administreret af regeringskontoret i Kerala ind i elefanternes skovkorridor, ensbetydende med opførelse af en række bygninger; benzinstationer m.m.
Kontrolpostprocedurerne tager i mange tilfælde timevis, så der er konstant hundredevis af store lastbiler parkeret langs vejen ved kontrolposterne, ensbetydende med at elefanterne ikke kan passere mere.
Den indiske naturbeskyttelsesorganisation Wayanad Prakruthi Samrakshana Samati appellerer derfor nu til verdenssamfundet om hjælp til at forhindre forstyrrelsen af den vitale elefantkorridor ved at man skriver et brev til myndighederne i Kerala (se detaljer nedenfor) og beder dem om at beskytte de vilde elefanter ved at placere kontrolposterne udenfor dyrenes vigtige skovkorridor, samt forhindre trafik mellem kl.11 om aftenen og kl. 4 om morgenen.
Den mest effektive appel, ligegyldig hvor kort, er et brev - på engelsk - du selv formulerer og sender. Hvis du imidlertid ikke har tid til dette, eller hvis du ikke behersker engelsk skriftligt, kan du anvende standard-brevet nedenfor - som kan kopieres, beskæres og omformuleres, om du vil – underskrive og sende det.
Eller du kan klikke ind på http://forests.org/shared/alerts/send.aspx?id=india_elephants , hvor dette fortrykte brev, der ses her, kan sendes blot ved hjælp af et klik med PC-musen. En kopi af standardbrevet på dansk er vedhæftet så du, i fald du ikke forstår engelsk, kan læse hvad du skriver under på.
Spred meget gerne oplysningerne her til dine venner og evt. også den lokale avis.
En mere udførlig gennemgang af den vilde asiatiske elefants livsvilkår i Indien: findes på henholdsvis engelsk, spansk og tysk på
:
www.rainforestinfo.org.au/e/facts.htm


to the Chief Minister of Kerala
cc Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India
cc Kerala Minister for Forests and Wildlife
cc Kerala Minister for Finance
cc Project Elephant, Ministry of Environment and Forests, Government of India
cc Wildlife Trust of India
cc Bombay Natural History Society
cc Save the Asian Elephant

To: chiefminister@kerala.gov.in

CC'S To: envisect@nic.in, minister-finance@kerala.gov.in, info@wti.org.in, gajendra@nic.in, minister-forest@kerala.gov.in, bnhs@bom4.vsnl.net.in, elephantnilgiri@gmail.com

 

Dear Sir,

Asia’s largest remaining population of wild elephants is found in the Nilgiri Biosphere Reserve and these creatures are threatened from a variety of causes.

The chief among these (and also the easiest to remedy) is the proposed relocation of four government departmental check-posts on the inter-state highway linking Bangalore with Calicut near Muthanga. If implemented, the proposal would prevent the annual migration of the wild elephants between Tamil Nadu and Kerala which is necessary for their very survival.

We request that the Government of Kerala relocate these checking stations to outside the forest corridor and to take additional measures to ensure the continued flourishing of these magnificent animals.

These measures include ensuring that trenches do not block elephant access to the Nulpuzha River within this corridor and prohibition of vehicle movement on the Bangalore-Calicut Highway between 11 p.m. and 4 a.m.

Yours sincerely

Name and address

Kære læser.

Asiens største enkelt-population af vilde elefanter lever i Nilgiri biosfærereservat og disse dyr trues desværre på forskellig vis.

Den største trussel (der samtidig er den nemmeste at eliminere) er en planlagt nyplacering af fire trafikposter på amtslandevejen, der forbinder Bangalore med Calicut tæt på Muthanga. De nye kontrolposter administreres af fire forskellige regeringskontorer.

I fald kontrolposterne anlægges som planlagt, vil de forhindre indiens største gruppe vilde elefanter i deres livsvigtige, årlige vandring efter føde mellem Tamil Nadu og Kerala.

Vi appelllerer derfor indtrængende til myndighederne i Kerala omplacerer disse fire kontrolposter udenfor den skovkorridor, som elefanterne vandrer igennem. Samt at gravede grøfter ikke blokerer elefanternes adgang til Nulpuzafloden her, forbyder al færdsel på Bangalore-Calicut landevejen på strækningen igennem elefantskoven om natten mellem kl.23 og 04, og i det hele taget sikrer, at disse prægtige, vilde dyr optimale livsvilkår.

Venlig hilsen